1400-09-09
ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401

تمدید مهلت ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401

تمدید مهلت ثبت نام آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری 1401 داوطلبان علاقمند به ثبت نام در آزمون وکالت کانون وکلای […]
1400-09-09
ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401

ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401

ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401 داوطلبان شرکت کننده در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری در صورت ثبت […]
1400-09-08

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401 داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون وکالت دادگستری در صورت داشتن […]
1400-09-08
اعلام نتایج آزمون وکالت دادگستری 1401

اعلام نتایج آزمون وکالت دادگستری 1401

اعلام نتایج آزمون وکالت دادگستری 1401 داوطلبان و متقاضیان شرکت کننده در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری جهت دریافت نتایج […]
1400-09-08
اعتراض به نتایج آزمون وکالت دادگستری 1401

اعتراض به نتایج آزمون وکالت دادگستری 1401

اعتراض به نتایج آزمون وکالت دادگستری 1401 آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری برخلاف آزمون وکالت مشاوران حقوقی قوه قضاییه به […]
1400-09-08

سایت ثبت نام آزمون وکالت دادگستری

سایت ثبت نام آزمون وکالت دادگستری داوطلبان متقاضی ثبت نام آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری جهت ثبت نام آزمون و […]
1400-09-07

زمان اعلام نتایج آزمون وکالت دادگستری 1401

زمان اعلام نتایج آزمون وکالت دادگستری 1401 اعلام نتایج آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری برخلاف اعلام نتایج آزمون وکالت مشاوران […]
1400-09-07

زمان برگزاری آزمون وکالت دادگستری 1401

زمان برگزاری آزمون وکالت دادگستری 1401 داوطلبان شرکت کننده در آزمون وکالت دادگستری باید در زمان تعیین شده جهت شرکت […]
1400-09-07
ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت دادگستری 1401

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت دادگستری 1401 داوطلبان و متقاضیانی که در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری ثبت […]
1400-09-07

منابع آزمون وکالت دادگستری

منابع آزمون وکالت دادگستری داوطلبان آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری جهت قبولی و دریافت نتیجه خوب بهتر است منابع آزمون […]
1400-09-06

شرایط ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401

شرایط ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401 داوطلبان علاقمند به ثبت نام در آزمون وکالت دادگستری جهت ثبت نام در […]
1400-09-06

زمان ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401

زمان ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401 داوطلبان علاقمند به ثبت نام در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری باید در […]
1400-09-06
ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401

دفترچه ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401

دفترچه ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401 داوطلبان توجه داشته باشند برای ثبت نام در آزمون وکالت دادگستری مهم ترین […]
1400-09-06
ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401

ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401

ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401 داوطلبان علاقمند به ثبت نام آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری 1401 باید در زمان […]
1400-09-04

تمدید مهلت ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

تمدید مهلت ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 داوطلبان علاقمند به ثبت نام در آزمون وکالت قوه قضاییه در […]
1400-09-04

ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 داوطلبانی که در آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه ثبت نام […]
1400-09-04

تفاوت آزمون وکالت قوه قضاییه و دادگستری

تفاوت آزمون وکالت قوه قضاییه و دادگستری بسیاری از داوطلبان علاقمند به ثبت نام در آزمون وکالت اطلاعات چندانی از […]
1400-09-04

سایت ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

سایت ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 داوطلبان علاقمندان به شرکت در آزمون وکالت قوه قضاییه در صورت داشتن […]
1400-09-03
اعلام نتایج آزمون وکالت دادگستری 1401

هزینه ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

هزینه ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 داوطلبان علاقمند به ثبت نام در آزمون وکالت قوه قضاییه می توانند […]
1400-09-03

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 داوطلبان علاقمند به ثبت نام در آزمون وکالت کانون وکلای […]
1400-09-03

ظرفیت پذیرش آزمون وکالت 1401

ظرفیت پذیرش آزمون وکالت 1401 یکی از مهم ترین مسائل در رابطه با آزمون وکالت مقدار ظرفیت پذیرش آزمون وکالت […]
1400-09-03

اعلام نتایج مصاحبه آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

اعلام نتایج مصاحبه آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 داوطلبانی که در آزمون کتبی و مصاحبه وکالت کانون وکلای قوه قضاییه […]
1400-09-02

سوالات مصاحبه آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

سوالات مصاحبه آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 داوطلبانی که به مصاحبه آزمون وکالت قوه قضاییه دعوت شده باشند جهت آمادگی […]
1400-09-02

زمان برگزاری مصاحبه آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

زمان برگزاری مصاحبه آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 داوطلبانی که در آزمون کتبی یا اولیه آزمون وکالت قوه قضاییه پذیرفته […]
1400-09-02
ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401

اعتراض به نتایج آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

اعتراض به نتایج آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 داوطلبانی که در آزمون کتبی حد نصاب لازم را کسب نکرده اند […]
1400-09-02
ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 1401

اعلام نتایج آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

اعلام نتایج آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 داوطلبان و متقاضیان آزمون وکالت قوه قضاییه برای دریافت نتایج آزمون خود باید […]
1400-09-01

زمان اعلام نتایج آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

زمان اعلام نتایج آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 اعلام نتایج آزمون وکالت قوه قضاییه در دو مرحله منتشر خواهد شد. […]
1400-09-01

زمان برگزاری آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

زمان برگزاری آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 داوطلبانی که در آزمون وکالت کانون وکلای قوه قضاییه 1401 ثبت نام کرده […]
1400-08-30

دریافت شماره داوطلبی و پرونده آزمون وکالت

دریافت شماره داوطلبی و پرونده آزمون وکالت بسیاری از داوطلبان شماره پرونده، داوطلبی و کد پیگیری ثبت نام خود را […]
1400-08-30
زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت کانون وکلای قوه قضاییه 1401

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 داوطلبان شرکت کننده در آزمون وکالت قوه قضاییه جهت حضور […]
1400-08-30
ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

دانلود سوالات آزمون وکالت

دانلود سوالات آزمون وکالت یکی از بهترین راه های مطالعه و آشنایی با سوالات آزمون وکالت قوه قضاییه و دادگستری […]
1400-08-30

ضرایب دروس آزمون وکالت 1401

ضرایب دروس آزمون وکالت 1401 داوطلبان علاقمند به شرکت در آزمون وکالت باید به این نکته توجه داشته باشند که […]
1400-08-30

بودجه بندی آزمون وکالت 1401

بودجه بندی آزمون وکالت 1401 آزمون وکالت قوه قضاییه و دادگستری هر ساله به صورت مستمر برگزار خواهد شد. معمولا […]
1400-08-29

منابع آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

منابع آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 داوطلبان شرکت کننده در آزمون وکالت قوه قضاییه برای قبولی در این آزمون باید […]
1400-08-29

شرایط ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

شرایط ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 علاقمندان به ثبت نام در آزمون وکالت قوه قضاییه ابتدا باید دفترچه […]
1400-08-29
ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

زمان ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401

زمان ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق و سایر رشته های مرتبط با […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021