1400-07-12

رشته های دانشگاه علوم انتظامی امین

رشته های دانشگاه علوم انتظامی امین دانشگاه علوم انتظامی امین تنها دانشگاهی میباشد که مستقیما زیر نظر نیروی انتظامی اداره […]
1400-07-11

مصاحبه دانشگاه علوم انتظامی امین

مصاحبه دانشگاه علوم انتظامی امین داوطلبانی که در آزمون کتبی ورودی دانشگاه علوم انتظامی امین جزء سه برابر ظرفیت قرار […]
1400-07-11

اعلام نتایج دانشگاه علوم انتظامی امین

اعلام نتایج دانشگاه علوم انتظامی امین اعلام نتایج آزمون ورودی دانشگاه علوم انتظامی امین در دو مرحله اطلاع رسانی میشود. […]
1400-07-10

بازیابی رمز عبور دانشگاه علوم انتظامی امین

بازیابی رمز عبور دانشگاه علوم انتظامی امین داوطلبان بعد از انجام ثبت نام آزمون ورودی دانشگاه علوم انتظامی امین ممکن […]
1400-07-10

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه علوم انتظامی امین

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه علوم انتظامی امین داوطلبان جهت شرکت در آزمون ورودی دانشگاه علوم انتظامی باید […]
1400-07-10

زمان برگزاری آزمون دانشگاه علوم انتظامی امین

زمان برگزاری آزمون دانشگاه علوم انتظامی امین داوطلبان علاقمند به قبولی و استخدام در نیروی انتظامی باید توجه داشته باشند […]
1400-07-10

منابع آزمون ورودی دانشگاه علوم انتظامی امین

منابع آزمون ورودی دانشگاه علوم انتظامی امین آزمون ورودی دانشگاه علوم انتظامی امین هر ساله به صورت مستمر برگزار خواهد […]
1400-07-10

شرایط ثبت نام دانشگاه علوم انتظامی امین

شرایط ثبت نام دانشگاه علوم انتظامی امین داوطلبان علاقمند به ثبت نام دانشگاه علوم انتظامی امین برای ثبت نام و […]
1400-07-10

زمان ثبت نام دانشگاه علوم انتظامی امین

زمان ثبت نام دانشگاه علوم انتظامی امین زمان ثبت نام دانشگاه علوم انتظامی امین معمولا در نیمه دوم سال میباشد. […]
1400-07-10

ثبت نام دانشگاه علوم انتظامی امین

ثبت نام دانشگاه علوم انتظامی امین داوطلبان علاقمند به تحصیل در دانشگاه نیروی انتظامی امین و فعالیت در حوزه نیروی […]
1400-07-07

مصاحبه دانشگاه افسری امام حسین

مصاحبه دانشگاه افسری امام حسین داوطلبانی که در آزمون کتبی ورودی دانشگاه افسری و جامع امام حسین جزء سه برابر […]
1400-07-07

زمان برگزاری آزمون دانشگاه افسری امام حسین

زمان برگزاری آزمون دانشگاه افسری امام حسین آزمون دانشگاه امام حسین در دو مقطع افسری و کارمندی برگزار خواهد شد. […]
1400-07-06

استخدام نیروی دریایی ارتش

استخدام نیروی دریایی ارتش ارتش جمهوری اسلامی ایران هر ساله جهت تکمیل کادر خود از طریق درجه داری و افسری […]
1400-07-06

زمان ثبت نام دانشگاه افسری امام حسین

زمان ثبت نام دانشگاه افسری امام حسین ثبت نام دانشگاه امام حسین در مقاطع مختلف تحصیلی در زمان های متفاوتی […]
1400-07-06

شرایط ثبت نام دانشگاه افسری امام حسین

شرایط ثبت نام دانشگاه افسری امام حسین دانشگاه امام حسین دارای دو دانشکده افسری و جامع میباشد. داوطلبان علاقمند به […]
1400-07-06

ثبت نام دانشگاه افسری امام حسین

ثبت نام دانشگاه افسری امام حسین دانشگاه امام حسین زیر نظر سپاه میباشد. این دانشگاه هر ساله در مقطع کارشناسی […]
1400-07-03

ثبت نام آزمون دانشگاه افسری فارابی

ثبت نام آزمون دانشگاه افسری فارابی داوطلبان علاقمند به تحصیل در دانشگاه افسری فارابی میتوانند در صورت داشتن شرایط ثبت […]
1400-07-03

سوالات مصاحبه دانشگاه افسری شهید ستاری

سوالات مصاحبه دانشگاه افسری شهید ستاری داوطلبانی که در آزمون کتبی ورودی دانشگاه افسری شهید ستاری جزء سه برابر ظرفیت […]
1400-07-03

دریافت شماره داوطلبی و شماره پرونده آزمون افسری شهید ستاری

دریافت شماره داوطلبی و شماره پرونده آزمون افسری شهید ستاری داوطلبان جهت دریافت کارت ورود به جلسه خود و همچنین […]
1400-07-03

زمان برگزاری آزمون دانشگاه افسری شهید ستاری

زمان برگزاری آزمون دانشگاه افسری شهید ستاری آزمون افسری دانشگاه شهید ستاری هر ساله برای رشته های مختلف برگزار میشود. […]
1400-07-03

اعلام نتایج آزمون دانشگاه افسری شهید ستاری

اعلام نتایج آزمون دانشگاه افسری شهید ستاری اعلام نتایج آزمون دانشگاه افسری شهید ستاری دو مرحله ای میباشد. اعلام نتایج […]
1400-07-03

کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه افسری شهید ستاری

کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه افسری شهید ستاری داوطلبانی که در آزمون ورودی دانشگاه شهید ستاری ثبت نام کرده […]
1400-07-03

منابع آزمون دانشگاه افسری شهید ستاری

منابع آزمون دانشگاه افسری شهید ستاری منابع آزمون دانشگاه افسری شهید ستاری تقریبا از کتاب های درسی دوره متوسطه دوم […]
1400-07-03

زمان ثبت نام آزمون دانشگاه افسری شهید ستاری

زمان ثبت نام آزمون دانشگاه افسری شهید ستاری ثبت نام آزمون دانشگاه افسری شهید ستاری همه ساله در نیمه دوم […]
1400-07-03

شرایط ثبت نام دانشگاه افسری شهید ستاری

شرایط ثبت نام دانشگاه افسری شهید ستاری شرایط ثبت نام دانشگاه افسری شهید ستاری برای رشته های مختلف مقداری متفاوت میباشد. داوطلبان […]
1400-07-03

ثبت نام آزمون دانشگاه افسری شهید ستاری

ثبت نام آزمون دانشگاه افسری شهید ستاری داوطلبان علاقمند به تحصیل در دانشگاه افسری شهید ستاری میتوانند در صورت داشتن […]
1400-07-03

دفترچه ثبت نام دانشگاه افسری شهید ستاری

دفترچه ثبت نام دانشگاه افسری شهید ستاری دانشگاه افسری شهید ستاری هر ساله در رشته های مختلف اقدام به جذب […]
1400-07-01

دریافت شماره داوطلبی و شماره پرونده آزمون افسری خاتم الانبیا

دریافت شماره داوطلبی و شماره پرونده آزمون افسری خاتم الانبیا داوطلبان جهت دریافت کارت ورود به جلسه خود و همچنین […]
1400-07-01

زمان برگزاری آزمون دانشگاه افسری خاتم الانبیا

زمان برگزاری آزمون دانشگاه افسری خاتم الانبیا آزمون افسری دانشگاه خاتم الانبیا هر ساله برای رشته های مختلف برگزار میشود. […]
1400-07-01

اعلام نتایج آزمون دانشگاه افسری خاتم الانبیا

اعلام نتایج آزمون دانشگاه افسری خاتم الانبیا اعلام نتایج آزمون دانشگاه افسری خاتم الانبیا دو مرحله ای میباشد. اعلام نتایج […]
1400-07-01

کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه افسری خاتم الانبیا

کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه افسری خاتم الانبیا داوطلبانی که در آزمون ورودی دانشگاه خاتم الانبیا ثبت نام کرده […]
1400-07-01

منابع آزمون دانشگاه افسری خاتم الانبیا

منابع آزمون دانشگاه افسری خاتم الانبیا منابع آزمون دانشگاه افسری خاتم الانبیا تقریبا از کتاب های درسی دوره متوسطه دوم […]
1400-07-01

زمان ثبت نام آزمون دانشگاه افسری خاتم الانبیا

زمان ثبت نام آزمون دانشگاه افسری خاتم الانبیا ثبت نام آزمون دانشگاه افسری خاتم الانبیا همه ساله در نیمه دوم […]
1400-07-01

شرایط ثبت نام دانشگاه افسری خاتم الانبیا

شرایط ثبت نام دانشگاه افسری خاتم الانبیا شرایط ثبت نام دانشگاه افسری خاتم الانبیا برای رشته های مختلف مقداری متفاوت […]
1400-07-01

ثبت نام آزمون دانشگاه افسری خاتم الانبیا

ثبت نام آزمون دانشگاه افسری خاتم الانبیا داوطلبان علاقمند به تحصیل در دانشگاه افسری خاتم الانبیا میتوانند در صورت داشتن […]
1400-07-01

دفترچه ثبت نام دانشگاه افسری خاتم الانبیا

دفترچه ثبت نام دانشگاه افسری خاتم الانبیا دانشگاه افسری خاتم الانبیا هر ساله در رشته های مختلف اقدام به جذب […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021