1400-05-02

لیست رشته های کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی

رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی 1401 _ 1400 ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی در […]
1400-04-28

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی

رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی 1401 _ 1400 ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی در […]
1400-02-02

ثبت نام اتباع در دانشگاه علمی کاربردی

شرایط مربوط به اتباع در ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی هر ساله در مقطع کاردانی و کارشناسی […]
1400-02-02

انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی

انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی یکی از مهمترین گام هایی است […]
1400-02-02

اعلام نتایج دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج دانشگاه علمی کاربردی معمولا زمان اعلام نتایج ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی ورودی مهر ۱۴۰۰ در اواخر […]
1400-02-02

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی در دو نیمسال مهر ماه و بهمن […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021