مشاوره تحصیلی دانشگاهی

1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه هرمزگان

رشته های بدون آزمون دانشگاه هرمزگان – بندر عباس 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه ياسوج

رشته های بدون آزمون دانشگاه ياسوج 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه لرستان

رشته های بدون آزمون دانشگاه لرستان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه محقق اردبیلی

رشته های بدون آزمون دانشگاه محقق اردبیلی1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه گيلان

رشته های بدون آزمون دانشگاه گيلان – رشت 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه هنر اصفهان

رشته های بدون آزمون سراسری دانشگاه هنر اصفهان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه یزد

رشته های بدون آزمون دانشگاه یزد 1401_1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه ايلام

رشته های بدون آزمون دانشگاه ايلام  1401_1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه اصفهان

رشته های بدون آزمون سراسری دانشگاه اصفهان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-04-01

رشته های بدون آزمون دانشگاه تهران 1401-1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه تهران 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-02-12

رشته های دانشگاه اطلاعات امنیت ملی

لیست رشته های دانشگاه اطلاعات امنیت ملی داوطلبان بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری در صورت داشتن شرایط اولیه میتوانند، […]
1400-02-12

ثبت نام دانشگاه شاهد

ثبت نام دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد دارای پذیرش به صورت متمرکز اما با شرایط خاص میباشد. داوطلبانی که علاقه به […]
1400-02-12

مصاحبه دانشگاه وزارت اطلاعات

مصاحبه دانشگاه وزارت اطلاعات و امنیت ملی پذیرش در دانشگاه اطلاعات امنیت ملی به صورت دو مرحله ای میباشد. داوطلبان […]
1400-02-12

ثبت نام دانشگاه اطلاعات

ثبت نام دانشگاه امنیت اطلاعات امام باقر ثبت نام دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی امام باقر از طریق سایت سازمان […]
1400-02-12

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی در دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق) 1400 آخرین رتبه قبولی در دانشگاه فرهنگیان چند میباشد.؟ این سوال […]
1400-02-12

آخرین رتبه قبولی آموزش علوم تجربی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی در رشته آموزش علوم تجربی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق) 1400 آخرین رتبه قبولی آموزش علوم تجربی دانشگاه […]
1400-02-12

آخرین رتبه قبولی آموزش ارتباط تصویری دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی در رشته آموزش ارتباط تصویری دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق) 1400 رشته آموزش ارتباط تصویری یکی از […]
1400-02-12

آخرین رتبه قبولی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق) 1400 آخرین رتبه قبولی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان […]
1400-02-12

رشته های دانشگاه شاهد

لیست رشته های دانشگاه شاهد بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند، میتوانند […]
1400-02-12

آخرین رتبه قبولی آموزش الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی رشته آموزش الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق) 1400 آخرین رتبه قبولی رشته آموزش الهیات […]
1400-02-11

رتبه قبولی آموزش جغرافیا دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش جغرافیا دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق) 1400 آموزش جغرافیا یکی از رشته های پرمتقاضی دانشگاه فرهنگیان […]
1400-02-11

رتبه قبولی آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق) 1400 رشته آموزش زبان عربی یکی از بهترین و […]
1400-02-11

رتبه قبولی آموزش علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)1400 رشته آموزش علوم اجتماعی جز پر طرفدارترین رشته های دانشگاه […]
1400-02-11

رتبه قبولی آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)1400 رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی یکی از […]
1400-02-11

رتبه قبولی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق)1400 رشته تاریخ از رشته های پر ظرفیت در دانشگاه فرهنگیان […]
1400-02-11

رتبه قبولی رشته آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)کنکور1400 آموزش فیزیک یکی از رشته های پر […]
1400-02-11

رتبه قبولی آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)1400 آموزش ریاضی یکی از رشته های پر متقاضی در دانشگاه فرهنگیان […]
1400-02-11

رتبه قبولی آموزش مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)1400 رشته آموزش مشاوره و راهنمایی یکی از پر متقاضی […]
1400-02-11

رتبه قبولی آموزش کودکان استثنایی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته آموزش کودکان استثنایی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)1400 یکی از رشته های پر ظرفیت […]
1400-02-11

شرایط و نحوه قبولی در دانشگاههای غیر انتفاعی 

شرایط و نحوه قبولی در دانشگاههای غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی تحت نظارت وزارت علوم بوده است. همه ی مقاطع تحصیلی […]
1400-02-11

رتبه قبولی رشته آموزش تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته آموزش تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)1400 رشته آموزش تربیت بدنی یکی از […]
1400-02-11

استخدام یگان ویژه نیروی انتظامی

استخدام یگان ویژه نیروی انتظامی یگان ویژه نیروی انتظامی یا همان پلیس نوپو یکی از رسته های پرطرفدار نیروی انتظامی […]
1400-02-11

شرایط استخدام بانوان در نیروی انتظامی

شرایط استخدام بانوان در نیروی انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) که مسئولیت حفظ امنیت داخلی کشور را برعهده دارد. […]
1400-02-11

رسته ها و تخصص های نیروی انتظامی 

رسته ها و تخصص های نیروی انتظامی اگر از چالش لذت میبرید، هیجان را دوست دارید و کمک کردن به […]
1400-02-09

رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه لازم برای  قبولی در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)1400 رشته آموزش ابتدایی یکی از بهترین گزینه […]
1400-02-09

رتبه قبولی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)1400 هر ساله داوطلبان زیادی متقاضی ورود به […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021