مشاوره تحصیلی دانشگاهی

1400-02-02

سامانه سجاد علمی کاربردی

سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی یکی از دانشگاه هایی است که از سامانه سجاد استفاده میکنند.  این سامانه همان سامانه […]
1400-02-02

مدارک ثبت نام نهایی دانشگاه علمی کاربردی

مدارک ثبت نام نهایی دانشگاه علمی کاربردی سال 1400 بعد از اعلام قبولی در رشته های انتخابی دانشگاه نیاز به […]
1400-02-02

سهمیه های دانشگاه علمی کاربردی

سهمیه های دانشگاه علمی کاربردی علاوه بر سهمیه شاغلین که یکی از سهمیه های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی و […]
1400-02-02

انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی

انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی یکی از مهمترین گام هایی است […]
1400-02-02

اعلام نتایج دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج دانشگاه علمی کاربردی معمولا زمان اعلام نتایج ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی ورودی مهر ۱۴۰۰ در اواخر […]
1400-02-02

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی در دو نیمسال مهر ماه و بهمن […]
1400-02-02

تراز و رتبه کنکور

تراز و رتبه کنکور تراز و رتبه کنکور یکی از مهم‌ترین فاکتورهای قبولی داوطلبان در کنکور است. در واقع می‌توان […]
1400-02-02

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 1400

پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد 1401-1400 پذیرش و ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تمام رشته های ارائه شده توسط […]
1400-02-02

انتخاب رشته دانشگاه آزاد

انتخاب رشته دانشگاه آزاد انتخاب رشته دانشگاه آزاد جدا از انتخاب رشته دانشگاه سراسری انجام میشود. این امر از طریق […]
1400-02-02

راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری

انتخاب رشته کنکور سراسری انتخاب رشته کنکور سراسری یعنی تصمیم در مورد مسیر ادامه تحصیل در دانشگاه های سراسری. پس […]
1400-02-02

مشاوره انتخاب رشته کنکور

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد یعنی تصمیم در مورد مسیر شغلی که قرار […]
1400-01-06

مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری نقشی مهم و کلیدی برای موفقیت در کنکور […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021