1400-08-19

ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد

ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد هر ساله مانند سایر دانشگا های دیگر در مقطع دکتری پذیرش دانشجو […]
1400-08-13

زمان ثبت نام آزمون دکتری

زمان ثبت نام آزمون دکتری یکی از موارد مهمی که در زمان ثبت نام آزمون دکتری به آن باید بها […]
1400-08-13

ثبت نام آزمون دکتری

ثبت نام آزمون دکتری یکی از راه های اصلی ادامه تحصیل در مقطع دکتری شرکت در آزمون دکتری میباشد. هر […]
1400-06-02

سامانه ثبت نام نهایی دکتری

سامانه ثبت نام نهایی دکتری آزمون دکتری 1400 در تاریخ مقرر اسفند ماه 1399 برگزار شد طبق پیش بینی های […]
1400-02-07

ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد

ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد مختص استعداد های درخشان دانشجویان خود […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021