1400-06-25

سامانه سناد دانش آموزی

سامانه سناد دانش آموزی سامانه سناد دانش آموزی جهت ثبت اطلاعات شناسایی دانش آموزان قبل از شروع سال تحصیلی در […]
1400-06-25

ثبت نام دانش آموزان در سامانه سناد

ثبت نام دانش آموزان در سامانه سناد مدیران مدارس مختلف در تمامی مقاطع تحصیلی موظف به ثبت اطلاعات شناسایی تمامی […]
1400-06-25

بازیابی رمز عبور سامانه سناد

بازیابی رمز عبور سامانه سناد رمز عبور در سامانه سناد دانش آموزی جهت ورود به این سامانه ضروری میباشد. رمز […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021