سامانه سناد دانش آموزی

سامانه سناد دانش آموزی سامانه سناد دانش آموزی جهت ثبت اطلاعات شناسایی دانش آموزان قبل از شروع سال تحصیلی در […]

ثبت نام دانش آموزان در سامانه سناد

ثبت نام دانش آموزان در سامانه سناد مدیران مدارس مختلف در تمامی مقاطع تحصیلی موظف به ثبت اطلاعات شناسایی تمامی […]

بازیابی رمز عبور سامانه سناد

بازیابی رمز عبور سامانه سناد رمز عبور در سامانه سناد دانش آموزی جهت ورود به این سامانه ضروری میباشد. رمز […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021