1400-08-10

سامانه آزمون آغازین sa.medu.ir

سامانه آزمون آغازین sa.medu.ir دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم جهت ارزشیابی تحصیلی سال قبلی خود باید به سامانه […]
1400-06-24

آزمون رغبت سنجی تحصیلی همگام

آزمون رغبت سنجی تحصیلی همگام آزمون رغبت سنجی تحصیلی همگام از سری آزمون های مشاوره ای همگام میباشد. این آزمون […]
1400-06-24

آزمون سلامت روان همگام

آزمون سلامت روان همگام آزمون سلامت روان همگام یکی از آزمون های مشاوره ای همگام میباشد. این آزمون برای شناسایی […]
1400-06-24

دریافت رمز عبور همگام

دریافت رمز عبور همگام رمز عبور سامانه همگام از تعدادی حروف انگلیسی تشکیل شده است. رمز عبور هر دانش آموز […]
1400-06-24

دریافت کارنامه دانش آموزان از سایت همگام

دریافت کارنامه دانش آموزان از سایت همگام دانش آموزان و اولیای آن ها میتوانند جهت دریافت کارنامه ماهانه یا پایانی […]
1400-06-24

ورود به سامانه همگام دانش آموزی

ورود به سامانه همگام دانش آموزی دانش آموزان برای انجام برخی از امور دانش آموزی خود مانند دریافت کارنامه، شرکت […]
1400-06-21

آزمون های مشاوره ای همگام

آزمون های مشاوره ای همگام آزمون های مشاوره ای همگام برای دانش آموزان دوره متوسطه اول به خصوص پایه نهم […]
1400-06-20

نحوه شرکت در آزمون های غربالگری

نحوه شرکت در آزمون های غربالگری آزمون های غربالگری از دسته آزمون های مشاوره ای همگام میباشد. این آزمون ها […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021