سایت حکم کارگزینی فرهنگیان

سایت حکم کارگزینی فرهنگیان فرهنگیان میتوانند جهت دریافت حکم کارگزینی خود از طریق سامانه medu.ir اقدام کنند. برای دریافت حکم […]

سایت فیش حقوقی فرهنگیان

سایت فیش حقوقی فرهنگیان فرهنگیان میتوانند جهت دریافت فیش حقوقی خود از طریق سامانه fish.medu.ir اقدام کنند. برای دریافت فیش […]

ضمن خدمت فرهنگیان و فراموشی رمز عبور ضمن خدمت

ضمن خدمت فرهنگیان و فراموشی رمز عبور ضمن خدمت مزیت اصلی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان افزایش حقوق فرهنگیان گرامی می باشد. این […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021