1400-07-20

سایت حکم کارگزینی فرهنگیان

سایت حکم کارگزینی فرهنگیان فرهنگیان میتوانند جهت دریافت حکم کارگزینی خود از طریق سامانه medu.ir اقدام کنند. برای دریافت حکم […]
1400-07-20

سایت فیش حقوقی فرهنگیان

سایت فیش حقوقی فرهنگیان فرهنگیان میتوانند جهت دریافت فیش حقوقی خود از طریق سامانه fish.medu.ir اقدام کنند. برای دریافت فیش […]
1400-02-08

ضمن خدمت فرهنگیان و فراموشی رمز عبور ضمن خدمت

ضمن خدمت فرهنگیان و فراموشی رمز عبور ضمن خدمت یکی از دوره های مهم برای کارکنان وزارت آموزش و پروش […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021