1400-06-14

ثبت نام مدارس سلام

ثبت نام مدارس سلام مدارس سلام از بهترین مدارس غیرانتفاعی کشورمان میباشند. دانش آموزان دوره های ابتدایی متوسطه اول و […]
1400-06-14

اعلام نتایج آزمون مدارس خرد

اعلام نتایج آزمون مدارس خرد مدارس خرد هر ساله در تمامی پایه ها و مقاطع تحصیلی اقدام به ثبت نام […]
1400-06-14

پیش ثبت نام مدارس منظومه خرد

پیش ثبت نام مدارس منظومه خرد مدارس خرد مجموعه مدارسی میباشند که در تمامی پایه های تحصیلی پذیرش دانش آموز […]
1400-06-14

اعتراض نتایج آزمون دبیرستان فرهنگ

اعتراض نتایج آزمون دبیرستان فرهنگ معمولا نتایج آزمون دبیرستان فرهنگ اواسط تیرماه اعلام خواهد شد. برای داوطلبانی که قبول نشده […]
1400-06-13

اعلام نتایج آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ

اعلام نتایج آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ دانش آموزانی که در آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ شرکت کرده اند معمولا یک ماه […]
1400-06-13

زمان برگزاری آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ

زمان برگزاری آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ آزمون دبیرستان فرهنگ هر ساله در پایه نهم به دهم برای داوطلبان علاقمند به […]
1400-06-13

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ آزمون ورودی مدارس فرهنگ هر ساله برای دانش آموزان پایه نهم […]
1400-06-13

منابع آزمون دبیرستان فرهنگ

منابع آزمون دبیرستان فرهنگ آزمون دبیرستان فرهنگ معمولا برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم برگزار میشود. دانش آموزان جهت قبولی […]
1400-06-13

ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ اصفهان

ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ اصفهان ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ اصفهان برای هر دو گروه داوطلبان دختر […]
1400-06-13

ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ

ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ برای متقاضیان و علاقمندان رشته انسانی هر ساله […]
1400-06-11

ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی

ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی در دو مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم در […]
1400-06-11

دفترچه ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی

دفترچه ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی برای کلیه پایه های دوره متوسطه اول و دوم […]
1400-06-11

هزینه ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی

هزینه ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی داوطلبان متقاضی ثبت نام در دوره متوسطه اول و متوسظه دوم دبیرستان انرژی […]
1400-06-10

اعتراض به نتایج آزمون دبیرستان انرژی اتمی

اعتراض به نتایج آزمون دبیرستان انرژی اتمی دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم که برای ثبت نام در دبیرستان […]
1400-06-10

اعلام نتایج آزمون دبیرستان انرژی اتمی

اعلام نتایج آزمون دبیرستان انرژی اتمی نتایج آزمون دبیرستان انرژی اتمی معمولا از طریق سایت aehighschool.com اطلاع رسانی خواهد شد. […]
1400-06-10

زمان اعلام نتایج آزمون دبیرستان انرژی اتمی

زمان اعلام نتایج آزمون دبیرستان انرژی اتمی داوطلبانی که آزمون ورودی و یا پیش ثبت نام مدارس انرژی اتمی را […]
1400-06-10

زمان برگزاری آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی

زمان برگزاری آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی هر ساله برای دانش آموزان تمام پایه های […]
1400-06-10

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی داوطلبان متقضای ورود به دوره متوسطه دوم دبیرستان های انرژی […]
1400-06-10

شهریه دبیرستان انرژی اتمی

شهریه دبیرستان انرژی اتمی دانش آموزانی که بعد از انجام پبش ثبت نام مدارس انرژی اتمی پدیرفته خواهند شد جهت […]
1400-06-10

منابع آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی

منابع آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی دبیرستان انرژی اتمی هر ساله اقدام به ثبت نام دانش آموز در دو مقطع […]
1400-06-09

ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی مشهد

ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی مشهد دبیرستان انرژی اتمی در شهر های تهران ، قزوین و مشهد دارای شب میباشد. […]
1400-06-09

ثبت نام دوره متوسطه دوم دبیرستان انرژی اتمی

ثبت نام دوره متوسطه دوم دبیرستان انرژی اتمی ثبت نام دوره متوسطه دوم دبیرستان انرژی اتمی هر ساله از طریق […]
1400-06-09

ثبت نام دوره متوسطه اول دبیرستان انرژی اتمی

ثبت نام دوره متوسطه اول دبیرستان انرژی اتمی ثبت نام دانش آموزان در دوره متوسطه اول دبیرستان انرژی اتمی هر […]
1400-06-08

ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی

ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی هر ساله برای مقاطع متوسطه اول و دوم انجام میشود. […]
1400-06-08

شرایط ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی

شرایط ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دبیرستان انرژی اتمی از بهترین دبیرستان های غیر دولتی می باشد. این دبیرستان دارای […]
1400-06-07

دفترچه ثبت نام دبیرستان ماندگار البرز

دفترچه ثبت نام دبیرستان ماندگار البرز آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز هر ساله برای دانش آموزان نهم به دهم برگزار […]
1400-06-07

اعتراض به نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز

اعتراض به نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز داوطلبانی که در آزمون ورودی دبیرستان البرز شرکت کرده اند در صورت عدم […]
1400-06-07

اعلام نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز

اعلام نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز معمولا اعلام نتایج دبیرستان ماندگار البرز 3 تا 4 هفته بعد از برگزاری آزمون […]
1400-06-07

زمان اعلام نتایج آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز

زمان اعلام نتایج آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز زمان اعلام نتایج آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز هر ساله 3 تا […]
1400-06-07

زمان برگزاری آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز

زمان برگزاری آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز دانش آموزانی که در آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز ثبت نام کرده اند […]
1400-06-06

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز دانش آموزانی که در آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز ثبت […]
1400-06-06

شهریه دبیرستان ماندگار البرز

شهریه دبیرستان ماندگار البرز دبیرستان ماندگار البرز یکی از بهترین دبیرستان های پسرانه در رشته های نظری میباشد. شرایط ثبت […]
1400-06-06

هزینه ثبت نام آزمون دبیرستان البرز

هزینه ثبت نام آزمون دبیرستان البرز دانش آموزان جهت انجام و تکمیل ثبت نام در آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز […]
1400-06-06

منابع آزمون دبیرستان البرز

منابع آزمون دبیرستان البرز داوطلبان متقاضی برای ورود به دبیرستان ماندگار البرز برای قبولی در این مدرسه باید ابتدا در […]
1400-06-06

ثبت نام دبیرستان البرز

ثبت نام دبیرستان البرز ثبت نام دبیرستان البرز هر ساله برای مقطع متوسطه دوم انجام میشود. ثبت نام در دبیرستان […]
1400-06-06

شرایط ثبت نام دبیرستان البرز

شرایط ثبت نام دبیرستان البرز دبیرستان ماندگار البرز هر ساله در مقطع متوسطه دوم پذیرش دانش آموز دارد. این مدرسه […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021