مشاوره تحصیلی مدارس

1400-05-16

ظرفیت مدارس تیزهوشان

ظرفیت مدارس تیزهوشان آزمون تیزهوشان هر ساله برای دو گروه از دانش آموزان برگزار میشود. یکی از سوالات اساسی که […]
1400-05-16

اسامی پذیرفته شدگان آزمون نمونه دولتی

لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون نمونه دولتی آزمون نمونه دولتی تا سال قبل همراه با آزمون تیزهوشان برگزار میشد و […]
1400-05-14

شرایط و زمان ثبت نام در جشنواره جوان خوارزمی

شرایط و زمان ثبت نام در جشنواره جوان خوارزمی 1400 جشنواره جوان خوارزمی هر ساله در سه بخش نوجوان، جوان […]
1400-05-14

زمان و نحوه ثبت نام در جشنواره کانگورو ریاضیات

زمان و نحوه ثبت نام در جشنواره کانگورو ریاضیات جشنواره کانگوره یک جشنواره بین المللی میباشد دانش آموزانی که علاقمند […]
1400-05-14

شرایط ثبت نام دانش آموزان جهشی

شرایط و ضوابط ثبت نام جهش تحصیلی دانش آموزان سال 1400-1401 بسیاری از دانش آموزان دارای بهره هوشی بالایی میباشند […]
1400-05-14

شرایط و نحوه ترمیم معدل کتبی و دیپلم

شرایط و ضوابط استفاده از قانون ترمیم معدل کتبی و دیپلم با توجه به آنکه هر ساله تاثیر معدل کتبی […]
1400-05-14

شرایط استفاده از تبصره یا تک ماده در پایه نهم

شرایط استفاده از تبصره یا تک مادر در پایه نهم دوره متوسطه اول گاهی اوقات برخی از دانش آموزان دوره […]
1400-05-14

شرایط استفاده از تبصره و تک ماده در دوره متوسطه دوم

شرایط و ضوابط استفاده از قانون تبصره و تک ماده در دوره متوسطه دوم( دبیرستان)1400-1401 بسیاری از دانش آموزان موفق […]
1400-05-12

بهترین مدارس پسرانه اصفهان

لیست برترین مدارس پسرانه اصفهان امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری نمیباشد اما پیدا کردن مدرسه […]
1400-05-12

بهترین مدارس دخترانه اصفهان

لیست برترین مدارس دخترانه اصفهان امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری نمیباشد اما پیدا کردن مدرسه […]
1400-05-11
نحوه دریافت رمز عبور همگام

نحوه دریافت رمز عبور همگام آزمون تیزهوشان و دریافت کارنامه

نحوه دریافت رمز عبور همگام آزمون تیزهوشان و دریافت کارنامه رمز عبور همگام کدی میباشد که در ابتدای سال توسط […]
1400-05-11
اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم

اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم

اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 1401-1400 هر ساله بعد از برگزاری آزمون تیزهوشان و اعلام نتایج […]
1400-05-11

اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم

اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ششم به هفتم 1401-1400 هر ساله بعد از برگزاری آزمون تیزهوشان و اعلام نتایج […]
1400-05-11

زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم-سمپاد 1400-1401 دانش آموزان پایه ششم تحصیلی در صورتی که در آزمون تیزهوشان شرکت […]
1400-05-11

زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم-سمپاد 1400-1401 دانش آموزان پایه ششم تحصیلی در صورتی که در آزمون تیزهوشان شرکت […]
1400-05-11

بهترین مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 22

لیست برترین دبستان های پسرانه منطقه 22 امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری نمیباشد اما پیدا […]
1400-05-11

بهترین مدارس دوره متوسطه اول پسرانه منطقه 22

لیست برترین مدارس دوره متوسطه اول (راهنمایی) پسرانه منطقه 22 امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری […]
1400-05-11

بهترین مدارس دوره متوسطه دوم پسرانه منطقه 22

لیست برترین مدارس دوره متوسطه دوم(دبیرستان) پسرانه منطقه 22 امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری نمیباشد […]
1400-05-11

بهترین مدارس دوره متوسطه دوم دخترانه منطقه 22

لیست برترین مدارس دوره متوسطه دوم(دبیرستان) دخترانه منطقه 22 امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری نمیباشد […]
1400-05-11

بهترین مدارس دوره متوسطه اول دخترانه منطقه 22

لیست برترین مدارس دوره متوسطه اول(راهنمایی) دخترانه منطقه 22 امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری نمیباشد […]
1400-05-11

بهترین مدارس ابتدایی دخترانه منطقه 22

لیست برترین دبستان های دخترانه منطقه 22 امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری نمیباشد اما پیدا […]
1400-05-10

بهترین مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 21-تهرانسر

لیست برترین دبستان های پسرانه منطقه 21-تهرانسر امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری نمیباشد اما پیدا […]
1400-05-10

بهترین مدارس دوره متوسطه اول پسرانه منطقه 21-تهرانسر

لیست بهترین مدارس دوره متوسطه اول(راهنمایی) پسرانه منطقه 21-تهرانسر امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری نمیباشد […]
1400-05-10

بهترین مدارس دوره متوسطه دوم پسرانه منطقه 21-تهرانسر

لیست بهترین مدارس دوره متوسطه دوم (دبیرستان) پسرانه منطقه 21-تهرانسر امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری […]
1400-05-10

بهترین مدارس دوره متوسطه دوم دخترانه منطقه 21-تهرانسر

لیست بهترین مدارس دوره متوسطه دوم (دبیرستان) دخترانه منطقه 21-تهرانسر امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری […]
1400-05-10

بهترین مدارس دوره متوسطه اول دخترانه منطقه 21-تهرانسر

لیست بهترین مدارس دوره متوسطه اول (راهنمایی) دخترانه منطقه 21-تهرانسر امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری […]
1400-05-10

بهترین مدارس ابتدایی دخترانه منطقه 21-تهرانسر

لیست برترین دبستان های دخترانه منطقه 21-تهرانسر امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری نمیباشد اما پیدا […]
1400-05-09

بهترین مدارس دوره متوسطه اول پسرانه منطقه 20 تهران

لیست بهترین مدارس دوره متوسطه اول(راهنمایی) پسرانه منطقه 20 تهران امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری […]
1400-05-09

بهترین مدارس دوره ابتدایی پسرانه منطقه 20 تهران

لیست بهترین مدارس دوره ابتدایی (دبستان) پسرانه منطقه 20 تهران امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری […]
1400-05-09

بهترین مدارس دوره متوسطه دوم پسرانه منطقه 20 تهران

لیست بهترین مدارس دوره متوسطه دوم (دبیرستان) پسرانه منطقه 20 تهران امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان […]
1400-05-09

بهترین مدارس دوره متوسطه دوم دخترانه منطقه 20 تهران

لیست بهترین مدارس دوره متوسطه دوم (دبیرستان) دخترانه منطقه 20 تهران امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان […]
1400-05-09

بهترین مدارس دوره متوسطه اول دخترانه منطقه 20 تهران

لیست بهترین مدارس دوره متوسطه اول (راهنمایی) دخترانه منطقه 20 تهران امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان […]
1400-05-09

بهترین مدارس ابتدایی دخترانه منطقه 20 تهران

لیست برترین دبستان های دخترانه منطقه 20 تهران امروزه پیدا کردن مدرسه در مناطق مختلف کار چندان دشواری نمیباشد اما […]
1400-05-07

بهترین مدارس دولتی دوره متوسطه اول پسرانه منطقه 19 تهران

لیست بهترین مدارس دولتی دوره متوسطه اول (راهنمایی) پسرانه منطقه 19 تهران امروزه پیدا کردن مدرسه دولتی خوب کار بسیار […]
1400-05-07

بهترین مدارس غیرانتفاعی دوره متوسطه اول پسرانه منطقه 19 تهران

لیست بهترین مدارس غیرانتفاعی دوره متوسطه اول (راهنمایی) پسرانه منطقه 19 تهران امروزه مدارس غیرانتفاعی در مقاطع مختلف تحصیلی تنوع […]
1400-05-07

بهترین مدارس دولتی ابتدایی پسرانه منطقه 19 تهران

لیست برترین دبستان های پسرانه دولتی منطقه 19 تهران امروزه پیدا کردن مدرسه دولتی خوب کار بسیار دشواری شده است.مدارس […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021