1400-04-01

هزینه خرید بیمه سربازی

شرایط مراحل و هزینه خرید سابقه بیمه  سربازی خدمت مقدس سربازی یکی از مراحل زندگی پسران ایرانی میباشد. بنابراین افرادی […]
1400-03-31

شرایط معافیت تک پسری

شرایط معافیت تک پسری اغلب جوانان زمانی که به سن مشمولیت میرسند راهکار های متفاوتی را برای دریافت معافیت بررسی […]
1400-02-05

شرایط و قوانین خرید خدمت در سال 1400

شرایط و قوانین خرید خدمت در سال 1400 در کشورما  با توجه به اهمیتی که کارت پایان خدمت در زندگی […]
1400-02-03

شرایط دریافت امریه سربازی

شرایط دریافت امریه سربازی شرایط دریافت امریه سربازی تقریبا برای همه ارگانها مشابه میباشد. اخذ امریه شامل شرایط  عمومی و […]
1400-02-02

خرید سابقه بیمه سربازی

خرید سابقه بیمه سربازی یکی از مهم ترین بحث هایی که درباره خدمت سربازی وجود دارد، خرید سابقه بیمه سربازی […]
1400-02-02

واکسن خدمت

واکسن خدمت سربازی واکسن خدمت سربازی شامل دو نوع واکسن مننژیت و واکسن دو گانه می باشد. این واکسن ها […]
1400-02-02

نحوه دریافت کد سخا

نحوه دریافت کد سخا یکی از بزرگترین چالش های مشمولان سربازی نحوه دریافت کد سخا و روش استفاده از آن […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021