1400-08-22

دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری

دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری ثبت نام آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری معمولا هر دو سه سال […]
1400-08-22
ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری معمولا هر ساله جهت دریافت پروانه کارشناسان رسمی […]
1400-08-20

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی علاقمندان به ثبت نام در آزمون استخدامی بخش خصوصی همانند سایر […]
1400-08-20

ظرفیت آزمون استخدامی بخش خصوصی

ظرفیت آزمون استخدامی بخش خصوصی آزمون استخدامی بخش خصوصی هر ساله به صورت منطم حداقل یک بار در طول سال […]
1400-08-20

سایت ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی inre.ir

سایت ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی inre.ir داوطلبان علاقمند به استخدام در بخش خصوصی جهت ثبت نام در آزمون […]
1400-08-19

مصاحبه آزمون استخدامی بخش خصوصی

مصاحبه آزمون استخدامی بخش خصوصی آخرین مرحله از مراحل استخدام در بخش خصوصی مربوط به گزینش و مصاحبه میباشد. داوطلبانی […]
1400-08-19

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی بخش خصوصی

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی بخش خصوصی داوطلبانی که به مصاحبه آزمون استخدامی بخش خصوصی دعوت شده اند بعد از […]
1400-08-19
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی بخش خصوصی

اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی بخش خصوصی

اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی بخش خصوصی اعلام نتایج آزمون استخدامی بخش خصوصی به صورت دو مرحله ای میباشد. اعلام […]
1400-08-19

زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی بخش خصوصی

زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی بخش خصوصی اعلام نتایج آزمون استخدامی بخش خصوصی به صورت دو مرحله ای میباشد. اعلام […]
1400-08-19

زمان برگزاری آزمون استخدامی بخش خصوصی

زمان برگزاری آزمون استخدامی بخش خصوصی زمان برگزاری آزمون استخدامی برای هر مرحله و هر بخش آن متفاوت میباشد. مراحل […]
1400-08-18

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی بخش خصوصی

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی بخش خصوصی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی بخش های خصوصی یا دستگاه های […]
1400-08-18

منابع آزمون استخدامی بخش خصوصی

منابع آزمون استخدامی بخش خصوصی داوطلبان متقاضی استخدام در بخشهای خصوصی جهت شرکت در آزمون استخدامی این دستگاه ها باید […]
1400-08-18

شرایط ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی

شرایط ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی علاقمندان به استخدام در بخش خصوصی در صورت داشتن شرایط ثبت نام میتوانند […]
1400-08-18

زمان ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی

زمان ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی معمولا از طریق سامانه inre.ir انجام میشود. […]
1400-08-18
ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی

ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی

ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی داوطلبان علاقمند به استخدام در دستگاه های خصوصی در صورت داشتن شرایط لازم میتوانند […]
1400-08-18

دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی 1401

دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی1401 داوطلبان علاقمند به استخدام در شرکت های خصوصی میتوانند با دریافت دفترچه راهنمای […]
1400-08-16

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت ایران خودرو

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت ایران خودرو داوطلبانی که در آزمون کتبی استخدامی شرکت ایران خودرو پذیرفته شده اند باید […]
1400-08-16

اعلام نتایج آزمون استخدامی ایران خودرو

اعلام نتایج آزمون استخدامی ایران خودرو داوطلبان شرکت کننده در آزمون کتبی شرکت صنعتی ایران خودرو جهت دریافت نتایج نهایی […]
1400-08-15

زمان برگزاری آزمون استخدامی ایران خودرو

زمان برگزاری آزمون استخدامی ایران خودرو داوطلبانی که در آزمون ورودی شرکت ایران خودرو ثبت نام کرده اند جهت اطلاع […]
1400-08-15

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی ایران خودرو

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی ایران خودرو داوطلبانی که ثبت نام اینترنتی آزمون استخدامی ایران خودرو را انجام […]
1400-08-15

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی ایران خودرو

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی ایران خودرو رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی شرکت ایران خودرو بسیار متنوع میباشند. […]
1400-08-15

منابع آزمون استخدامی شرکت ایران خودرو

منابع آزمون استخدامی شرکت ایران خودرو منابع آزمون استخدامی شرکت ایران خودرو از دو بخش عمومی و تخصصی تشکیل شده […]
1400-08-15

ثبت نام آزمون استخدامی شرکت ایران خودرو

ثبت نام آزمون استخدامی شرکت ایران خودرو آزمون استخدامی شرکت ایران خودرو هر ساله به صورت مستمر برگزار می شود. […]
1400-08-15

دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی ایران خودرو

دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی ایران خودرو دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی ایرانخودرو برای سال جدید منتشر شد. داوطلبان جهت […]
1400-08-13

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی آتش نشانی

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی آتش نشانی داوطلبانی که در آزمون کتبی استخدامی آتش نشانی پذیرفته شده اند باید در مرحله […]
1400-08-13

اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی

اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی داوطلبانی که در مرحله آزمون کتبی، عملی یا مصاحبه آزمون استخدامی آتش نشانی […]
1400-08-13
زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی

اعلام نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی

اعلام نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی در سه مرحله به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. زمان […]
1400-08-12

زمان برگزاری آزمون استخدامی آتش نشانی

زمان برگزاری آزمون استخدامی آتش نشانی آزمون استخدامی آتش نشانی در سه مرحله برگزار میشود. زمان برگزاری آزمون استخدامی آتش […]
1400-08-12

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی علاقمندان به ثبت نام در آزمون استخدامی آتش نشانی همانند سایر […]
1400-08-12

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آتش نشانی

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آتش نشانی داوطلبانی که در آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی شرکت کرده اند […]
1400-08-12

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آتش نشانی

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آتش نشانی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی متنوع نمی باشند. […]
1400-08-11

منابع آزمون استخدامی آتش نشانی

منابع آزمون استخدامی آتش نشانی داوطلبان متقاضی استخدام در آتش نشانی جهت شرکت در آزمون استخدام آتش نشانی باید منابع […]
1400-08-11

زمان ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی

زمان ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی زمان ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی معمولا در بازه زمانی اسفند ماه […]
1400-08-11

شرایط ثبت نام استخدامی آتش نشانی

شرایط ثبت نام استخدامی آتش نشانی علاقمندان به استخدام در آتش نشانی در صورت داشتن شرایط ثبت نام میتوانند در […]
1400-08-11

دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی

دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی داوطلبان علاقمند به استخدام در آتش نشانی میتوانند در زمان شروع فرآیند ثبت […]
1400-08-11

ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی

ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی داوطلبان علاقمند به استخدام در آتش نشانی در صورت داشتن شرایط لازم میتوانند از […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021