1400-07-26

ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش برخی از داوطلبانی که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ثبت […]
1400-07-26
اعلام نتایج مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

اعلام نتایج مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

اعلام نتایج مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش معمولا چند هفته بعد […]
1400-07-26
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 داوطلبانی که موفق به انجام ثبت نام در آزمون استخدامی […]
1400-07-25

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش داوطلبانی که در آزمون کتبی استخدامی آموزش و پرورش پذیرفته شده اند باید […]
1400-07-25

زمان مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

زمان مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 داوطلبانی که در مرحله اول یا همان مرحله آزمون کتبی استخدامی آموزش […]
1400-07-25
اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش

اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 داوطلبانی که در آزمون کتبی و یا مصاحبه استخدامی آموزش و […]
1400-07-25
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش در دو مرحله اعلام خواهد شد. […]
1400-07-25

زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش در دو مرحله اعلام خواهد […]
1400-07-24

زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 آزمون استخدامی آموزش و پرورش هر ساله به صورت مستمر برگزار خواهد […]
1400-07-24

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 علاقمندان به ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و […]
1400-07-24

استان های مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش

استان های مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش معمولا استخدام در آموزش و پرورش برای هر استانی دارای ظرفیت مشخصی […]
1400-07-24
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آموزش و پرورش

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 داوطلبانی که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت […]
1400-07-24
دریافت شماره داوطلبی و شماره پرونده آزمون استخدامی آموزش و پرورش

دریافت شماره داوطلبی و شماره پرونده آزمون استخدامی آموزش و پرورش

دریافت شماره داوطلبی و شماره پرونده آزمون استخدامی آموزش و پرورش داوطلبان بعد از ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش […]
1400-07-24

رشته های مورد نیاز استخدامی آموزش و پرورش

رشته های مورد نیاز استخدامی آموزش و پرورش رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش بسیار متنوع میباشند. […]
1400-07-23

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش علاقمندان به استخدام در آموزش و پرورش باید منابع معرفی شده توسط آموزش و […]
1400-07-23

شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 علاقمندان به استخدام در آموزش و پرورش در صورت داشتن شرایط […]
1400-07-23
زمان ثبت نام استخدامی آموزش و پرورش 1401

زمان ثبت نام استخدامی آموزش و پرورش 1401

زمان ثبت نام استخدامی آموزش و پرورش 1401 علاقمندان به استخدام در آموزش و پرورش در صورت داشتن شرایط استخدام […]
1400-07-23
ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 آزمون استخدامی آموزش و پرورش هر ساله به صورت نیمه متمرکز برگزار […]
1400-07-23
دریافت شماره داوطلبی و شماره پرونده آزمون استخدامی آموزش و پرورش

دفترچه استخدامی وزارت آموزش و پرورش 1401

دفترچه استخدامی وزارت آموزش و پرورش 1401 علاقمندان به استخدام در آموزش و پرورش میتوانند با مطالعه دفترچه استخدامی آموزش […]
1400-05-25

استخدام ارتش

استخدام ارتش ارتش جمهوری اسلامی ایران هرساله از طریق درجه داری و افسری اقدام به جذب نیرو در رسته های […]
1400-05-03

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان قزوین

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان زنجان هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی استان […]
1400-05-03

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان زنجان

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان زنجان هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی استان […]
1400-05-03

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان همدان

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان همدان هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی استان […]
1400-05-02

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان ایلام

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان ایلام هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی استان […]
1400-05-02

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان کرمانشاه

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان کرمانشاه هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی استان […]
1400-05-02

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان کردستان_سنندج

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان کردستان_سنندج هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی استان […]
1400-04-31

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان اردبیل

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان اردبیل هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی استان […]
1400-04-31

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی-ارومیه

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی-ارومیه هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی […]
1400-04-31

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی-تبریز

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی-تبریز هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی […]
1400-04-30

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان قم

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان قم هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی استان […]
1400-04-30

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان خوزستان-اهواز

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان خوزستان-اهواز هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی استان […]
1400-04-30

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان هرمزگان-بندرعباس

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان هرمزگان-بندرعباس هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی استان […]
1400-04-29

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان اصفهان

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان اصفهان هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی استان […]
1400-04-29

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان بوشهر

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان بوشهر هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی استان […]
1400-04-29

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان-زاهدان

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان-زاهدان هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی […]
1400-04-28

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان یزد

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان یزد هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی استان […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021