مناطق عملیاتی و جنگی

کدام مناطق جزء مناطق عملیاتی و جنگی میباشند؟ مناطق عملیاتی و جنگی، بخش هایی از کشور را شامل می ‌شود […]

دریافت کارت ایثار رزمندگان

شرایط و نحوه پیگیری دریافت کارت ایثار رزمندگان به منظور دسترسی آسان تر به اطلاعات رزمندگان، قرار بر این شد […]

آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد

مشاوره تحصیلی

70703075 – 021