1400-02-01

مناطق عملیاتی و جنگی

کدام مناطق جزء مناطق عملیاتی و جنگی میباشند؟ مناطق عملیاتی و جنگی، بخش هایی از کشور را شامل می ‌شود […]
1400-01-20

دریافت کارت ایثار رزمندگان

شرایط و نحوه پیگیری دریافت کارت ایثار رزمندگان به منظور دسترسی آسان تر به اطلاعات رزمندگان، قرار بر این شد […]
1400-01-18

آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد

زمان برگزاری آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد   آزمون استخدامی برای جذب فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021