1400-02-05

معافیت تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان

معافیت تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان به چه صورت است؟ یکی از دغدغه های مهم پسران در هر سنی خدمت […]
1400-02-05

شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور برای مشمولان خدمت سربازی

شرایط و قوانین ادامه تحصیل در خارج از کشور برای مشمولان خدمت سربازی شرایط و قوانین ادامه تحصیل در خارج […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021