شرایط معافیت کفالت خاله و عمه

شرایط معافیت کفالت خاله و عمه مشمولین راه کار های زیادی را برای گرفتن معافیت امتحان میکنند اما بسیاری از […]

معافیت کفالت مادر بزرگ

شرایط، قوانین و مراحل دریافت معافیت کفالت مادر بزرگ یا جده مشمولین خدمت سربازی زمانی که موعد اعزام به خدمتشان […]

معافیت کفالت پدر بزرگ

شرایط،قوانین و مراحل دریافت معافیت کفالت پدربزرگ یا جد مشمولین خدمت سربازی زمانی که موعد اعزام به خدمتشان میرسد به […]

شرایط معافیت تک پسری

شرایط،قوانین و مراحل معافیت  معافیت تک پسری اغلب جوانان زمانی که به سن مشمولیت میرسند راهکار های متفاوتی را برای […]

شرایط معافیت کفالت خواهر

شرایط،قوانین و مراحل دریافت معافیت کفالت خواهرتنی یا ناتنی در قوانین نظام وظیفه راه های زیادی برای معافیت از خدمت […]

شرایط معافیت کفالت برادر

شرایط،قوانین و مراحل دریافت معافیت کفالت برادر مشمولین خدمت سربازی زمانی که موعد اعزام به خدمتشان میرسد به دنبال رهکاری […]

شرایط معافیت کفالت پدر

مراحل،شرایط و قوانین مربوط به معافیت کفالت پدر تمامی افراد بالای 18 سال مشمول نظام وظیفه می‌شوند و باید به […]

شرایط معافیت کفالت مادر

قوانین،شرایط و مراحل دریافت معافیت کفالت مادر تمامی افراد بالای 18 سال مشمول نظام وظیفه می‌شوند و باید به خدمت […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021