1400-03-31

شرایط معافیت کفالت خاله و عمه

شرایط معافیت کفالت خاله و عمه مشمولین راه کار های زیادی را برای گرفتن معافیت امتحان میکنند اما بسیاری از […]
1400-03-31

معافیت کفالت مادر بزرگ

قوانین، مراحل و شرایط دریافت معافیت کفالت مادر بزرگ یا جده مشمولین خدمت سربازی زمانی که موعد اعزام به خدمتشان […]
1400-03-31

معافیت کفالت پدر بزرگ

قوانین، مراحل و شرایط دریافت معافیت کفالت پدربزرگ برای سربازی مشمولین خدمت سربازی زمانی که موعد اعزام به خدمتشان میرسد […]
1400-03-31

شرایط معافیت تک پسری

شرایط معافیت تک پسری اغلب جوانان زمانی که به سن مشمولیت میرسند راهکار های متفاوتی را برای دریافت معافیت بررسی […]
1400-03-30

شرایط معافیت کفالت خواهر

شرایط،قوانین و مراحل دریافت معافیت کفالت خواهرتنی یا ناتنی در قوانین نظام وظیفه راه های زیادی برای معافیت از خدمت […]
1400-03-30

شرایط معافیت کفالت برادر

قوانین، مراحل و شرایط معافیت کفالت برادر مشمولین خدمت سربازی زمانی که موعد اعزام به خدمتشان میرسد به دنبال رهکاری […]
1400-03-30

شرایط معافیت کفالت پدر

مراحل،شرایط و قوانین مربوط به معافیت کفالت پدر تمامی افراد بالای 18 سال مشمول نظام وظیفه می‌شوند و باید به […]
1400-03-30

شرایط معافیت کفالت مادر

شرایط ، مراحل و قوانین دریافت معافیت کفالت مادر تمامی افراد بالای 18 سال مشمول نظام وظیفه می‌شوند و باید […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021