1400-03-31

معافیت مددجویان کمیته امداد

شرایط،ضولبط و قوانین معافیت مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی مشمولان خدمت وظیفه زمانی که به سن مشمولیت میرسند […]
1400-03-31

معافیت ماده 6 بهزیستی

شرایط، ضوابط و قوانین معافیت ماده 6 بهزیستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران هر فردی که به سن مشمولیت یعنی […]
1400-03-31

شرایط معافیت تک پسری

شرایط معافیت تک پسری اغلب جوانان زمانی که به سن مشمولیت میرسند راهکار های متفاوتی را برای دریافت معافیت بررسی […]
1400-03-30

شرایط معافیت کفالت خواهر

شرایط،قوانین و مراحل دریافت معافیت کفالت خواهرتنی یا ناتنی در قوانین نظام وظیفه راه های زیادی برای معافیت از خدمت […]
1400-01-20

دریافت کارت ایثار رزمندگان

شرایط و نحوه پیگیری دریافت کارت ایثار رزمندگان به منظور دسترسی آسان تر به اطلاعات رزمندگان، قرار بر این شد […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021