1400-05-21

لیست دانشگاه های سراسری بدون کنکور

شرایط ثبت نام و لیست دانشگاه های سراسری بدون کنکور 1400-1401 پذیرش و ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری تمام […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک

رشته های بدون آزمون دانشگاه علوم پزشكی اراک 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-13

شرایط پذیرش در رشته پرستاری بدون کنکور

شرایط پذیرش در رشته پرستاری بدون کنکور رشته پرستاری یکی از رشته های تاپ و پرطرفدار در بین داوطلبان رشته […]
1400-05-13

شرایط قبولی رشته فیزیوتراپی بدون کنکور

شرایط و مراحل ثبت نام در رشته فیزیوتراپی بدون کنکور سال 1400-1401 رشته فیزیوتراپی یکی از رشته های مدرن و […]
1400-05-13

منابع آزمون لیسانس به پزشکی

شرایط و منابع مربوط به آزمون لیسانس به پزشکی رشته پزشکی یکی از سه رشته پر طرفدار در گروه علوم […]
1400-05-13

شرایط ثبت نام آزمون لیسانس به داروسازی

شرایط و منابع مربوط به آزمون لیسانس به داروسازی رشته داروسازی یکی از سه رشته پر طرفدار در گروه علوم […]
1400-05-13

شرایط ثبت نام در آزمون لیسانس به پزشکی

شرایط و نحوه ثبت نام در آزمون لیسانس به پزشکی 1400-1401 آزمون لیسانس به پزشکی یکی از راه های میانبر […]
1400-05-13

شرایط پذیرش بدون کنکور در رشته دندانپزشکی

نحوه ثبت نام بدون کنکور در رشته دندانپزشکی رشته دندانپزشکی یکی از پر طرفدارترین رشته های گروه علوم پزشکی میباشد. […]
1400-05-13

شرایط قبولی در رشته داروسازی بدون کنکور

شرایط پذیرش در رشته داروسازی بدون شرکت در کنکور سراسری هر ساله داوطلبان زیادی در کنکور سراسری رشته تجربی شرکت […]
1400-05-10

پذیرش در رشته پزشکی بدون شرکت در کنکور سراسری

تحصیل در رشته پزشکی بدون شرکت در کنکور سراسری تقریبا تمامی داوطلبان کنکور رشته تجربی هدفشان قبولی در یکی از […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021