جزییات آزمون عملی علوم ورزشی

جزییات آزمون عملی علوم ورزشی داوطلبان متقاضی ورود به رشته علوم ورزشی در دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی و سایر دانشگاه […]
اعتراض به نتایج کنکور سراسری 1400

اعتراض به نتایج کنکور سراسری 1400

اعتراض به نتایج کنکور سراسری 1400 هر ساله بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری تعداد زیادی از داوطلبان نسبت به […]

نحوه دریافت شماره پرونده و شماره داوطلبی کنکور سراسری 1400

نحوه دریافت شماره پرونده و شماره داوطلبی کنکور سراسری 1400 داوطلبان در زمان دریافت کارنامه کنکور سراسری خود به شماره […]

اعلام نتایج دانشگاه آزاد

اعلام نتایج دانشگاه آزاد در چند سال اخیر ادغام کنکور سراسری و دانشگاه آزاد اتفاق افتاده است. این آزمون به […]

راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 1400

انتخاب رشته کنکور سراسری 1400 انتخاب رشته کنکور سراسری یعنی تصمیم در مورد مسیر ادامه تحصیل در دانشگاه های سراسری. […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021