1400-05-08

جزییات آزمون عملی علوم ورزشی

جزییات آزمون عملی علوم ورزشی داوطلبان متقاضی ورود به رشته علوم ورزشی در دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی و سایر دانشگاه […]
1400-05-06
اعتراض به نتایج کنکور سراسری 1400

اعتراض به نتایج کنکور سراسری

اعتراض به نتایج کنکور سراسری هر ساله بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری تعداد زیادی از داوطلبان نسبت به رتبه […]
1400-05-02

نحوه دریافت شماره پرونده و شماره داوطلبی کنکور سراسری

نحوه دریافت شماره پرونده و شماره داوطلبی کنکور سراسری داوطلبان در زمان دریافت کارنامه کنکور سراسری خود به شماره داوطلبی […]
1400-02-03

اعلام نتایج دانشگاه آزاد

اعلام نتایج دانشگاه آزاد در چند سال اخیر ادغام کنکور سراسری و دانشگاه آزاد اتفاق افتاده است. این آزمون به […]
1400-02-02

راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری

انتخاب رشته کنکور سراسری انتخاب رشته کنکور سراسری یعنی تصمیم در مورد مسیر ادامه تحصیل در دانشگاه های سراسری. پس […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021