اخذ معافیت کفالت مادربزرگ مطابق جدیدترین قوانین نظام وظیفه

1400-03-31

معافیت کفالت مادر بزرگ

قوانین، مراحل و شرایط دریافت معافیت کفالت مادر بزرگ یا جده مشمولین خدمت سربازی زمانی که موعد اعزام به خدمتشان […]
1400-02-06

معافیت پزشکی اختلال دو قطبی

شرایط معافیت پزشکی اختلال دو قطبی بیماری های اعصاب و روان هر کدام در صورتی که در نوع شدید باشند […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021