1400-02-04

امریه شهرداری در سال 1400

امریه شهرداری در سال 1400 شرایط پذیرش امریه شهرداری امریه سربازی با توجه به شرایط کاری و امتیازات ویژه ای […]
1400-02-03

امریه وزارت علوم در سال 1400

امریه وزارت علوم در سال 1400 افرادی که علاقمند به امریه وزارت علوم میباشند باید در زمان اعلام فراخوان از […]
1400-02-03

سازمانهای ارائه دهنده امریه در سال 1400

سازمانهای ارائه دهنده امریه در سال 1400 افرادی که علاقه  ندارند دوره سربازی خود را در پادگان های نظامی سپری […]
1400-02-03

شرایط سرباز معلم در سال 1400

شرایط سرباز معلمی در سال 1400 امریه آموزش و پرورش یکی از پر متقاضی ترین امریه ها میباشد. که مشمولین […]
1400-02-03

زمان دریافت امریه 1400

زمان دریافت امریه 1400 زمان دریافت امریه افرادی که به صورت امریه خدمت سربازی خود را میگذرانند مزایای بسیار زیادی […]
1400-02-03

شرایط دریافت امریه سربازی

شرایط دریافت امریه سربازی شرایط دریافت امریه سربازی تقریبا برای همه ارگانها مشابه میباشد. اخذ امریه شامل شرایط  عمومی و […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021