ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه دولتی بناب 1400-1401

1400-05-18

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ولایت ایرانشهر

رشته های بدون آزمون دانشگاه ولایت ایرانشهر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-16

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری تربت حیدریه

رشته های بدون آزمون دانشگاه تربت حیدریه 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه حكيم سبزواری

رشته های بدون آزمون دانشگاه حكيم سبزواری 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه تفرش

رشته های بدون آزمون دانشگاه تفرش 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-11

بدون آزمون دانشگاه بناب

رشته های بدون آزمون سراسری دانشگاه بناب آذربایجان شرقی 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021