شرایط دریافت امریه سربازی

شرایط دریافت امریه سربازی شرایط دریافت امریه سربازی تقریبا برای همه ارگانها مشابه میباشد. اخذ امریه شامل شرایط  عمومی و […]

شرایط کسری خدمت سربازی

شرایط کسری خدمت سربازی شرایط کسری خدمت سربازی متفاوت است  می تواند به دلایل مختلفی از جمله کسری ایثارگری ، […]

مزایای سربازان متاهل در سال 1400

مزایای سربازان متاهل در سال 1400 سازمان نظام وظیفه عمومی بابت مزایای سربازان متاهل در سال 1400 تصویب کرد که […]

وسایل لازم برای آموزشی

وسایل لازم برای دوره آموزشی یکی از سوال هایی که موقع رفتن به دوره آموزشی به ذهنمان میرسد این است که چه […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021