1400-02-12

آخرین رتبه قبولی آموزش علوم تجربی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی در رشته آموزش علوم تجربی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق) 1400 آخرین رتبه قبولی آموزش علوم تجربی دانشگاه […]
1400-02-12

آخرین رتبه قبولی آموزش ارتباط تصویری دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی در رشته آموزش ارتباط تصویری دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق) 1400 رشته آموزش ارتباط تصویری یکی از […]
1400-02-12

آخرین رتبه قبولی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق) 1400 آخرین رتبه قبولی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان […]
1400-02-12

آخرین رتبه قبولی آموزش الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی رشته آموزش الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق) 1400 آخرین رتبه قبولی رشته آموزش الهیات […]
1400-02-11

رتبه قبولی آموزش جغرافیا دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش جغرافیا دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق) 1400 آموزش جغرافیا یکی از رشته های پرمتقاضی دانشگاه فرهنگیان […]
1400-02-11

رتبه قبولی آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق) 1400 رشته آموزش زبان عربی یکی از بهترین و […]
1400-02-11

رتبه قبولی آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)1400 رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی یکی از […]
1400-02-11

رتبه قبولی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق)1400 رشته تاریخ از رشته های پر ظرفیت در دانشگاه فرهنگیان […]
1400-02-11

رتبه قبولی رشته آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)کنکور1400 آموزش فیزیک یکی از رشته های پر […]
1400-02-09

رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه لازم برای  قبولی در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)1400 رشته آموزش ابتدایی یکی از بهترین گزینه […]
1400-02-09

تعهد خدمت دانشگاه فرهنگیان

تعهد خدمت دانشگاه فرهنگیان به چه معناست هر ساله تعداد زیادی از داوطلبان کنکور سراسری متقاضی ورود به دانشگاه فرهنگیان […]
1400-02-09

بومی گزینی دانشگاه فرهنگیان

منظور از بومی گزینی دانشگاه فرهنگیان چیست هر ساله تعداد زیادی از داوطلبان متقاضی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان میباشند. اما […]
1400-02-09

مدارک ضروری برای مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

مدارک ضروری برای مصاحبه دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی هر ساله داوطلبینی که کد رشته های دانشگاه فرهنگیان […]
1400-02-09

تفاوت دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

تفاوت دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی دانشگاه تربیت معلم از سال 1391 تحت عنوان دانشگاه فرهنگیان فعالیت خود […]
1400-02-09

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان 1400

شرایط ضوابط و نحوه پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه تربیت معلم  که از سال 1391 […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021