1400-02-11

شرایط استخدام بانوان در نیروی انتظامی

شرایط استخدام بانوان در نیروی انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) که مسئولیت حفظ امنیت داخلی کشور را برعهده دارد. […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021