دریافت شماره داوطلبی و شماره پرونده کنکور دکتری ۱۴۰۱

1400-08-23

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری آزمون دکتری توسط دو وزارت خانه وزارت علوم و وزارت بهداشت برگزار میشود. این […]
1400-08-22

زمان اعلام نتایج آزمون دکتری

زمان اعلام نتایج آزمون دکتری آزمون دکتری با آزمون مقاطع دیگر کاملا متفاوت میباشد. زیرا این آزمون طی دو مرحله […]
1400-05-02

نحوه دریافت شماره پرونده و شماره داوطلبی کنکور سراسری

نحوه دریافت شماره پرونده و شماره داوطلبی کنکور سراسری داوطلبان در زمان دریافت کارنامه کنکور سراسری خود به شماره داوطلبی […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021