زمان اعتراض نتایج آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ

1400-06-14

اعتراض نتایج آزمون دبیرستان فرهنگ

اعتراض نتایج آزمون دبیرستان فرهنگ معمولا نتایج آزمون دبیرستان فرهنگ اواسط تیرماه اعلام خواهد شد. برای داوطلبانی که قبول نشده […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021