1400-02-06

شرایط معافیت پزشکی فوبیا

شرایط معافیت پزشکی فوبیا بیماری فوبیا یکی از انواع معافیت پزشکی نظام وظیفه میباشد که در زیر مجموعه معافیت اعصاب […]
1400-02-06

شرایط و مراحل معافیت افسردگی

شرایط و مراحل معافیت افسردگی یکی از بیماری های شایعی که  امروزه در بین جوانان کشور ما وجود دارد افسردگی […]
1400-02-06

شرایط معافیت اعصاب و روان

شرایط و مراحل دریافت معافیت اعصاب و روان از جمله راهکار های نسبتا ساده برای گرفتن معافیت از خدمت برای […]
1400-02-06

شرایط و ضوابط معافیت پزشکی

شرایط و ضوابط معافیت پزشکی سال 1400 انواع معافیت پزشکی یکی از شرایطی است که افراد مشمول میتوانند با استفاده […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021