شرایط معافیت پزشکی کوتاهی تاندون اشیل پا

1400-02-08

معافیت پزشکی کوتاهی تاندون

معافیت کوتاهی تاندون آشیل پا با توجه به نوع و شرایط خدمت سربازی که در کشور ما وجود دارد. جوانان […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021