1400-02-08

معافیت پزشکی کوتاهی تاندون

معافیت کوتاهی تاندون آشیل پا با توجه به نوع و شرایط خدمت سربازی که در کشور ما وجود دارد. جوانان […]
1400-02-07

معافیت پزشکی واریکوسل

شرایط گرفتن معافیت پزشکی واریکوسل واریکوسل یکی از شایع ترین بیماری ها در آقایان میباشد. ممکن است در سنین مختلف […]
1400-02-07

معافیت پزشکی دیسک گردن

شرایط معافیت پزشکی دیسک گردن دیسگ گردن یکی انواع معافیت پزشکی نظام وظیفه زیر مجموعه مغز و اعصاب میباشد. آقایانی […]
1400-02-06

شرایط و ضوابط معافیت پزشکی

شرایط و ضوابط معافیت پزشکی سال 1400 انواع معافیت پزشکی یکی از شرایطی است که افراد مشمول میتوانند با استفاده […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021