1400-02-08

معافیت بیماری های پوستی

قوانین، مراحل و شرایط دریافت معافیت پزشکی بیماری های پوستی مشکلات پوستی جز انواع معافیت پزشکی نظام وظیفه میباشد. مشمولین […]
1400-02-07

معافیت پزشکی دیسک کمر

شرایط معافیت پزشکی دیسک کمر_شرایط معافیت هرنی دیسکال یکی از عارضه های رایج در بین مردم ایران دیسک کمر میباشد. […]
1400-02-06

شرایط معافیت پزشکی فوبیا

شرایط معافیت پزشکی فوبیا بیماری فوبیا یکی از انواع معافیت پزشکی نظام وظیفه میباشد که در زیر مجموعه معافیت اعصاب […]
1400-02-06

شرایط و ضوابط معافیت پزشکی

شرایط و ضوابط معافیت پزشکی سال 1400 انواع معافیت پزشکی یکی از شرایطی است که افراد مشمول میتوانند با استفاده […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021