1400-02-09

مدارک ضروری برای مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

مدارک ضروری برای مصاحبه دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی هر ساله داوطلبینی که کد رشته های دانشگاه فرهنگیان […]
1400-02-09

سوالات مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

سوالات و نحوه مصاحبه دانشگاه فرهنگیان یکی  از اصلی ترین مراحل ورود به دانشگاه فرهنگیان مصاحبه میباشد. شما هر چقدر […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021