میزان جریمه انصراف از دانشگاه سراسری

1400-02-05

شرایط و هزینه انصراف دانشگاه سراسری

شرایط و هزینه انصراف دانشگاه سراسری دانشجویانی که قصد انصراف از تحصیل را دارند، بسته به نوع دانشگاه باید هزینه […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021