نتایج انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۱۴۰۱

1400-02-03

اعلام نتایج دانشگاه آزاد

اعلام نتایج دانشگاه آزاد در چند سال اخیر ادغام کنکور سراسری و دانشگاه آزاد اتفاق افتاده است. این آزمون به […]
1400-02-02

انتخاب رشته دانشگاه آزاد

انتخاب رشته دانشگاه آزاد انتخاب رشته دانشگاه آزاد جدا از انتخاب رشته دانشگاه سراسری انجام میشود. این امر از طریق […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021