کارنامه اخرین نفر قبولی رشته بهداشت عمومی پردیس بین الملل

1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-05

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکی از بهترین […]
1400-11-02

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته بهداشت عمومی باید در کنکور سراسری […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021